Meerkats Tjänster

Meerkats tjänster

Jag erbjuder ett brett stöd inom HR-området. Det kan handla om allt från att gå in tillfälligt i en organisation och leda HR-arbetet, till att göra kortare nedslag och t ex hålla föreläsningar för chefer kring olika HR-frågor. Jag erbjuder bland annat:

Interim HR-Manager/Senior HR Business Partner

  • Stöd och coaching för linjechefer och ledningsgrupper
  • HR Policys och Processer
  • Kompetensutveckling
  • Talent Management, Succession Planning, Performance Management
  • Rekrytering – rollbeskrivning, annonsutformning, intervju och personbedömning, test
  • Nerdragning / uppsägning / organisationsförändring – processen, kommunikation i förändring, chefens roll

Presentationer/korta seminarier

Jag erbjuder kortare presentationer för chefer inom HR-området, såsom feedback, motivation, talent management och performance management.

Extrastöd i HR-projekt

Behöver du hjälp i ditt HR-projekt? Jag kan gå in och delta med min spetskompetens i ditt projekt, eller om det behövs, leda det.

En timme eller två

Ibland är det värdefullt att ha ett ”bollplank” utanför det egna bolaget i HR-frågor, någon som kan lyfta blicken och tillföra ny kunskap och goda råd. Kontakta mig gärna för mer information.